Woningmarktmodellen

Veel gemeenten zouden het graag anders zien, onderzoeksbureaus overigens ook, maar de ontwikkeling van de gemeentelijke woningbehoefte laat zich niet zomaar met een woningmarktmodel berekenen. Geen enkel woningmarktmodel kan berekenen hoeveel en welke woningen tot 2030 in Almere moeten worden gebouwd om in de woningbehoefte…

WoON 2018

Het WoON is een periodiek terugkerend onderzoek onder huishoudens in Nederland. In september 2017 is het veldwerk voor het WoON 2018 van start gegaan. De resultaten van WoON 2018 en het gegevensbestand zullen begin 2019 beschikbaar zijn. Het WoON is bij uitstek geschikt om de…

Betaalbaarheid sociale huurwoningen

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van huishoudens juist onder druk is komen te staan. In deze explicatie besteden we aandacht aan de betaalbaarheid van het huuraanbod in de…