Woningmarktmodellen

Veel gemeenten zouden het graag anders zien, onderzoeksbureaus overigens ook, maar de ontwikkeling van de gemeentelijke woningbehoefte laat zich niet zomaar met een woningmarktmodel berekenen. Geen enkel woningmarktmodel kan berekenen hoeveel en welke woningen tot 2030 in Almere moeten worden gebouwd om in de woningbehoefte…

WoON 2018

Het WoON (Woononderzoek Nederland) is een periodiek terugkerend onderzoek onder huishoudens in Nederland. De resultaten van WoON 2018 en het gegevensbestand zullen vanaf 4 april 2019 beschikbaar zijn. Het WoON is bij uitstek geschikt om de mate van mismatch bij het wonen vast te stellen:…

Betaalbaarheid sociale huurwoningen

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van huishoudens juist onder druk is komen te staan. In deze explicatie besteden we aandacht aan de betaalbaarheid van het huuraanbod in de…