Tag: betaalbaarheid

WoON 2021

Het WoON (Woononderzoek Nederland) is een periodiek terugkerend onderzoek onder huishoudens in Nederland. Het gegevensbestand van WoON 2021 komt in de loop van 2022 beschikbaar voor onderzoeksbureaus. Het WoON is bij uitstek geschikt om de mate van mismatch bij het wonen vast te stellen: passen…

Betaalbaarheid sociale huurwoningen

De betaalbaarheid van sociale huurwoningen krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht. De huurprijzen van sociale huurwoningen stijgen, terwijl het (besteedbare) inkomen van huishoudens juist onder druk is komen te staan. In deze explicatie besteden we aandacht aan de betaalbaarheid van het huuraanbod in de…