Werkvelden

 

 

Woningmarktonderzoek

Veel onderzoek vindt plaats op basis van objectieve gegevens. Maar soms is het noodzakelijk om een woningmarktonderzoek uit te zetten.

 

Woningbehoefte

Uit het heden en verleden valt veel te leren over de toekomst. Dit geldt voor een regionale woonvisie, maar ook voor een locatiescan.

 

Asset management

Corporaties hebben zich doelen gesteld, een strategie geformuleerd. Maar de financiële middelen zijn niet onbeperkt.

 

Monitoring

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen op de woningmarkt, wat is er de afgelopen 5 jaar gebeurd en wat is momenteel de stand van zaken.

 

Woonruimteverdeling

Sociale huurwoningen zijn een schaars goed. Achter het verhuren van de huurwoningen ligt een stelsel van regels ten grondslag.